111. Түнде иттер үргенде айтылатын дұға.

Дуа 241

Аллаһ Елшісінің, саллә-Ллаһу ‘аләйһи уә сәлләм, былай деп айтқаны хабарланады:
«Егер түнде иттердің үргенін немесе есектің ақырғанын естісеңдер, Аллаһқа олардан қорғау тілеп сиыныңдар. Өйткені олар сендер көрмейтін нәрселерді көреді!»

Әбу Дауд 5105, Ахмад 14283. Әл-Әлбани «Сахих Әбу Дауд» (3/961) кітабында сахих деп айтты.