5. Киім шешкенде айтылатын дұға.

Дуа 9

بِسْمِ الله

Бисми-Лләһ

Аллаһтың атымен

Әт-Тирмизи (606), Хадис сахих, қз.: «Сахихул-Жәми’» (3/203, 3610), «Ируаул-Ғалил» (50).