99. Көлік сүрінгенде айтатын дұға.

Дуа 219

بِسْـمِ اللهِ

БисмиЛләһ!

Аллаһтың атымен!

Әбу Дауд 4982. Әл-Әлбани хадисті сахих деді, қз.: «Сахих Әбу Дауд» 3/941.