7. Әжетханадан шыққан кезде айтылатын дұға.

Дуа 11

غُفْرَانَكَ

Ғуфранәк

(Уа, Аллаһ!) кешіріміңді сұраймын

Әт-Тирмизи (7), Әбу Дауд (30), Ибн Мәжаһ (300), Хадис сахих, қз.: «Тахриж Зәдул-Мә’ад» (2/386), «Сахих «Сунан» Әбу Дауд» (1/19).