8. Дәрет алар кезде айтылатын дұға.

Дуа 12

بِسْمِ الله

Бисми-Лләһ

Аллаһтың атымен

Әбу Дауд (101), Ибн Мәжаһ (397), Ахмад (9418). Хадис сахих, қз.: «Ируаул-Ғалил» (1/122).