50. Науқастың көңілін сұрап барудың артықшылығы.

Дуа 149

Аллаһ Елшісінің, саллә-Ллаһу ‘аләйһи уә сәлләм, былай деп айтқаны жеткізіледі: "Исламдағы бауырын зиярат жасау үшін шыққан адам, отырғанға дейін Жәннат бақтарының ішімен жүріп барады, ал отырған кезінде ол (Аллаһтың) рахымына бөленеді. Әрі егер бұл таңертең орын алған болса, онда ол кісі үшін кешке дейін 70 мың періште (Аллаһқа) дұға етеді. Ал егер бұл кешке орын алған болса, онда ол кісі үшін таң атқанша 70 мың періште (Аллаһқа) дұға етеді".

Әт-Тирмизи 969, Ибн Мәжаһ 1442, Ахмад 975. Қз.: «Сахих Ибн Мәжаһ» 1/244, «Сахихут-Тирмизи» 1/286. Бұл хадисті сондай-ақ Ахмад Шакир де сахих деген.