92. Аллаһқа серік қосудан қорыққан уақытта айтылатын дұға.

Дуа 206

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

Аллаһуммә, инни ә’узу би-кә ән ушрикә би-кә уә әнә ә’ләму, уә әстәғфиру-кә ли-мә лә әьләм!

Я, Аллаһ! Біліп тұрып Саған серік қосуымнан Өзіңе сиынамын! Білмегендерім үшін Сенен жарылқау тілеймін!

Ахмад 19606, әл-Бухари «Әл-Адабул-Муфрад» 716. Қз.: «Сахихул-Жәми’» 3/233 және әл-Әлбани «Сахихут-Тарғиб уат-Тарhиб» 1/19.