106. Bacaan apabila ada sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan

Doa 227

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Alhamdu lillaahil-lathee bini'matihi tatimmus-saalihaat.

Apabila ada sesuatu yang menyenangkan Nabi (SAW) Baginda membaca : Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya sempurnalah perkara-perkara yang baik.

Rujukan: Ibn As-Sunni, 'Amalul-Yawm wal-Laylah, dan Al-Hakim menilaikannya sahih 1/499. Lihat juga Al-Albani, Sahihul-Jami' As-Saghir 4/201.

Doa 228

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

Alhamdu lillaahi 'alaa kulli haal.

Dan apaibla ada sesuatu yang menyusahkan Baginda membaca : Segala puji bagi Allah atas segalanya

Rujukan: Ibn As-Sunni, 'Amalul-Yawm wal-Laylah, dan Al-Hakim mentashihkannya 1/499. Lihat juga Al-Albani, Sahihul-Jami' As-Saghir 4/201.