75. Ucapan orang yang berpuasa apabila dimaki oleh orang

Doa 188

إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ

'Inneesaa'imun, 'innee saa'imun.

Saya berpuasa, saya berpuasa

Rujukan: Al-Bukhari, cf. Al-Asqalani, Fathul-Bari 4/103, Muslim 2/806.