44. Perkara yang perlu diucap dan dilakukan apabila melakukan dosa

Doa 140

Setiap orang yang melakukan dosa hendaklah berwudhu' dengan sempurna. Kemudian mengerjakan solat (taubat) dua rakat. Kemudian, memohon keampunan (beristighfar) daripada Allah, nescaya Allah tidak akan melakukan yang lain selain mengampunkan dosanya.

Rujukan: Abu Dawud 2/86, At-Tirmithi 2/257. Al-Albani menilaikannya sahih di dalam Sahih Abu Dawud 1/283.