94. Doa agar terhindar dari sial

Doa 209

اللَّهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

Allaahumma laa tayra 'illaa tayruka, wa laa khayra 'illaa khayruka, wa laa 'ilaaha ghayruka.

Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali sesuatu yang telah Engkau tentukan. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang telah Engkau tentukan dan tiada tuhan yang berhak disembah selain dariMu

Rujukan: Ahmad 2/220, Ibn As-Sunni (no. 292). Lihat juga Al-Albani, Silsilatul-'Ahadlth As-Sahihah 3/54, (no. 1065).
Adapun 'Al-Fa'lu' mengambil sempena baik dengan sesuatu disukai oleh Nabi (SAW), kerana itu sewaktu Nabi (SAW) mendengar satu perkataan yang baik dariapda seorang lelaki Baginda bersabda "Kami menganggap baik perkataan yang keluar dari mulut engkau" Abu Dawud, Ahmad. Lihat juga Al-Albani, Silsilatul-'Ahadith As-Sahihah 2/363, dan ia juga dengan Abu Ash-Shaikh Al-Asfahani dalam 'Akhlaqun-Nabiyy, ms. 270.