33. Bacaan selepas salam Solat Witir

Doa 119

سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوسِ, [رَبِّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ]

Subhaanal-Malikil-Quddoosi. [Rabbil-malaa'ikati warroohi]

Maha Suci Tuhan lagi Maha Suci [Dibaca sebanyak tiga kali dan bacaan kali yang ketiga dibaca dengna suara yang nyaring dan dipanjangkan suara pada kali yang ketiga . . .]
[Tuhan Malaikat dan Roh.]

Rujukan: An-Nasa'i 3/244, Ad-Daraqutni dan sebagainya. Penambahan ayat terakhir adalah daripada Ad-Daraqutni's versi 2/ 31 dan rankaian penriwayatnya adalah sahih. Lihat semakan Zadul-Ma'ad oleh Shu'aib Al-Arna'ut dan 'Abdul-Qadir Al-Arna'ut 1/337.