78. Ucapan apabila orang kafir bersin

Doa 191

يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

Yahdeekumullaahu wa yuslihu baalakum.

Semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu dan memperbaiki hatimu

Rujukan: At-Tirmithi 5/82, Ahmad 4/400, Abu Dawud 4/ 308. Lihat juga Al-Albani, Sahih At-Tirmithi 2/354.