111. Doa ketika mendengar salakan anjing pada waktu malam

Doa 241

Apabila kamu mendengar salakan anjing, maka pohonlah perlindungan dengan Allah daripadanya, kerana sesungguhnya ia telah melihat sesuatu yang kamu tidak lihat.

Rujukan: Abu Dawud 4/327, Ahmad 3/306. Al-Albani mentashihkannya di dalam Sahih Abu Dawud 3/961.