93. Bacaan untuk orang berkata : "Semoga Allah memberkatimu"

Doa 207

بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ

Baarakallaahu fee-ka

Semoga Allah memberkati amalan kamu

Rujukan: Ibn As-Sunni, ms. 138, (no. 278). Lihat juga Ibn Al-Qayyim, Al-Wdbil As-Sayyib, ms. 304, disemak oleh Basheer Muhammad ‘Uyoon.

Doa 208

وَفِيكَ بَارَكَ اللَّهُ

Wafeekabaarakallaahu.

Dan Semoga Allah memberkati amalan kamu juga

Rujukan: Ibn As-Sunni, p. 138, (no. 278). Lihat juga Ibn Al-Qayyim, Al-Wdbil As-Sayyib, p. 304, dan disemak oleh Basheer Muhammad ‘Uyoon.