117. Bacaan di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad

Doa 247

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbanaa 'aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa fil-'aakhirati hasanatan wa qinaa 'athaaban-naar.

Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta selamatkan kami dari azab neraka.

Rujukan: Abu Dawud 2/179, Ahmad 3/411, Al-Baghawi, Sharhus-Sunnah 7/128. Al-Albani menilaikannya baik di dalam Sahih Abu Dawud 1/354. Ayat tersebut adalah dari Surah Al-Baqarah, 2:201.