31. Apabila berlakunya mimpi buruk ...

Doa 114

a) Ludah ke sebelah kiri (3 Kali) (1)
b) Minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan dan perkara buruk yang telah dilihatnya (3 Kali) (2)
c) Jangan menceritakan mimpinya kepada seseorang pun (3)
d) Menukarkan posisi tidurnya (4)

Rujukan: (1) Muslim 4/1 772. (2) Muslim 4/1 772, (3) Muslim 4/1772. (4) Muslim 4/1773.

Doa 115

Bangun untuk melakukan solat jika ingin melakukannya

Rujukan: Muslim 4/1773.