109. Menjawab salam dari orang kafir

Doa 239

وَ عَلَيْكُم

Wa 'alaykum

Apabila orang yahudi dan kristian (Ahlul kitab) mengucap salam, maka jawablah: dan ke atas kamu

Rujukan: Al-Bukhari, cf(bandingkan dengan). Al-Asqalani, Fathul-Bari 11/42, Muslim 4/1705.