130. Kelebihan Tasbih, Tahmid, Tahlil dan Takbir

Doa 267

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

Subhaanallaahi wa bihamdihi.

Sabda Rasulullah (SAW) yang bermaksud: "Sesiapa yang membaca 'Maha Suci Allah dan baginya segala pujian' setiap hari 100 kali, dihapuskan kesalahannya walaupun sebanyak buih di laut.

Rujukan: Al-Bukhari 7/168, Muslim 4/2071, Lihat juga doa no. 91 dalam buku/applikasi ini.

Doa 268

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Laa 'ilaaha 'illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer.

Sabda Rasulullah (SAW) yang bermaksud: "Sesiapa yang membaca 'Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang Esa tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan bagiNya kepujian dan Dia brkuasa ke atas setiap sesuatu' 10 kali, baginya pahala seperti mereka memerdekakan empat orang dari keturunan Nabi Ismail (AS)

Rujukan: Al-Bukhari 7/67, Muslim 4/2071, Lihat juga doa no. 93 di dalam buku/applikasi ini

Doa 269

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

Subhaanal-laahi wa bihamdihi, Subhaanal-laahil-'Adheem.

Sabda Rasulullah (SAW) yang bermaksud: "Dua kalimah yang ringan di lidah, berat di atas neraca timbangan dan disukai oleh Tuhan yang Maha Pengasih ialah: 'Maha Suci Tuhan dan bagiNya segala pujian dan Maha Suci Tuhan yang Maha Agung'. "

Rujukan: Al-Bukhari 7/168, Muslim 4/2072.

Doa 270

سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ

Subhaanallaahi, walhamdu lillaahi, wa laa 'ilaaha 'illallaahu, wallaahu 'Akbar.

Sabda Rasulullah (SAW) yang bermaksud: " Sesungguhnya aku membaca 'Maha Suci Allah, dan baginya segala kepujian, Tiada Tuhan yang berhak disembah selainNya, dan Allah Maha Besar' itu lebih aku suka dari semua yang disinari oleh matahari ke atasnya (dunia)

Rujukan: Muslim 4/2072.

Doa 271

Sabda Rasulullah (SAW) yang bermaksud: "

"Apakah kamu lemah untuk melakukan seribu kebaikan setiap hari?". Salah seorang dari sahabat yang ada bersama baginda bertanya: Bagaimana kami boleh melakukan seribu kebaikan? SabdaNya: "Ucaplah Tasbih 100 kali nescaya ditulis baginya 1000 Kebaikan atau dihapuskan darinya 1000 kesalahan"

Rujukan: Muslim 4/2073.

Doa 272

سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ وبِحَمْدِهِ

Subhaanallaahil-'Adheemi wa bihamdihi.

Sabda Rasulullah (SAW) yang bermaksud: "Sesiapa yang membaca Maha Suci Tuhan yanng Maha Agung dan baginya segala pujian" nescaya ditanam baginya sepohon kurma di dalam Syurga".

Rujukan: At-Tirmithi 5/511, dan Al-Hakim mantashihnya dan Ath-Thahabi menyokong 1/501. Lihat juga Al-Albani, Sahihul-Jami' As-Saghir 5/531 dan Sahih At-Tirmithi3/160.

Doa 273

لَا حَوٍلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ

Laa hawla wa laa quwwata 'illaa billaah.

Sabda Rasulullah (SAW) yang bermaksud: "Wahai Abdullah bin Qais, hendakkah aku tunjukkan kepadamu perbendaharaan syurga?" Jawabnya : "Mahu, wahai Rasulullah! " SabdaNya : "Ucaplah 'Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah"

Rujukan: Al-Bukhari, cf (bandingkan dengan). Al-Asqalani, Fathul-Bari 11/213, Muslim 4/2076.

Doa 274

سُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، ولَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ واللهُ أَكْبَرُ

Subhaanallaah, Walhamdu lillaah, Wa laa 'ilaaha 'illallaah and Wallaahu 'Akbar.

Sabda Rasulullah (SAW) yang bermaksud: "Ucapan yang paling disukai oleh Allah ialah empat, 'Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Allah Maha Besar' tiada masalah sekiranya kamu mulai dengan salah satu daripadanya dan diikuti dengan yang lainnya"

Rujukan: Muslim 3/1685.

Doa 275

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

Laa 'ilaaha 'illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, Allaahu 'Akbaru kabeeran, walhamdu lillaahi katheeran, Subhaanallaahi Rabbil-'aalameen, laa hawla wa laa quwwata 'illaa biilaahil-'Azeezil-Hakeem.

Seorang arab badwi datang bertemu Rasullulah (SAW) dan berkata : Ajarkan saya satu ucapan yang akan saya ucapkan. SabadaNya: "Ucaplah, 'Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang Esa tiada sekutu bagiNya, Allah yang Maha Besar lagi Agung, segala pujian sebanyaknya bagi Allah, Maha Suci Allah Tuhan sekelian alam, tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Mulia lagi Bijaksana"

Rujukan: Muslim 4/2072, Abu Dawud merekodkan perkara yang sama didalam Hadith tetapi dengan tambahan: dan apabila orang badwi tersebut pergi, Nabi (SAW) bersabda "Sesungguhnya telah penuh kedua tangannya dengan kebaikan. 1/220

Doa 276

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي

Allaahummaghfir lee, warhamnee, wahdinee warzuqnee

Kata orang badwi tersebut: 'Ucapan itu untuk Tuhanku, mana untuk diriku?'. Sabda Nabi (SAW) : 'Ucaplah "Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku dan berilah rezeki kepadaku"

Rujukan: Muslim 4/2072, Abu Dawud merekodkan perkara yang sama didalam Hadith tetapi dengan tambahan: dan apabila orang badwi tersebut pergi, Nabi (SAW) bersabda "Sesungguhnya telah penuh kedua tangannya dengan kebaikan. 1/220

Doa 277

اللَّهُمَّ اغْفِرِ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

Allaahummaghfir lee, warhamnee, wahdinee, wa 'aafinee warzuqnee.

Apabila seorang lelaki memeluk Islam, Nabi (SAW) mengajarnya sembahyang dan menyuruhnya berdoa dengan kalimat ini "Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kasihanilah aku, berilah petunjuk dan kesejahteraan kepadaku dan berilah rezeki kepadaku"

Rujukan: Muslim 4/2073, dalam satu riwayat: "Kerana bacaan tersebut dihimpunkan bagimu kebaikan dunia dan akhirat".

Doa 278

الْحَمْدُ للهِ .لَا إِلَه إِلَّا اللهُ

Alhamdu lillaah. Laa'ilaaha'illallaah.

Sebaik-baik (afdhal) doa ialah, ; "Segala puji bagi Allah"

Rujukan: At-Tirmithi 5/462, Ibn Majah 2/1249, dan Al-Hakim mentashihkan dan Ath-Tbahabi bersetuju 1/503. Lihat Al-Albani, Sahihul-Jami' As-Saghir 1/362.

Doa 279

سُبْحَانَ اللهِ، والْحَمْدُ للهِ، لَا إِلَهَ إَلَّا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا باللهِ

Subhaanallaah, Walhamdu lillaah, Wa laa 'ilaaha 'illallaah, Wallaahu 'Akbar and Wa laa hawla wa laa quwwata 'illaa billaah

"Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Allah Maha Besar, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah"

Rujukan: Ahmad (no. 513) (Ahmad Shakir, ed.) dan dengan sanad yang sahih. Lihat Majma'uz-Zawa'id 1/297. Ibn Hajar menyatakannya dalam Bulughul-Maram mengatakan bahawa Ibn Hibban dan Al-Hakim telah mentashihkannya.