107. Kelebihan berselawat ke atas Nabi (SAW)

Doa 229

Sabda Nabi (SAW) yang bermaksud: "Sesiapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah akan memberi rahmat kepadanya sepuluh kali"

Rujukan: Muslim 1/288.

Doa 230

Sabdanya Rasulullah (SAW) yang bermaksud : "Jangan kamu jadikan kuburkan seperti tempat perayaan dan ucaplah selawat ke atasku kerana sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada"

Rujukan: Abu Dawud 2/218, Ahmad 2/367. Al-Albani menilaikannya sahih di dalam Sahih Abu Dawud 2/383.

Doa 231

‏صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ

Sallallahu aleyhi va sallam

Sabdanya Rasullulah (SAW) bermaksud : "Orang yang bakhil ialah orang yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat keatasku"

Rujukan: At-Tirmithi 5/551 dan lain-lain. Lihat juga Al-Albani, Sahih At-Tirmithi 3/177 dan Sahihul-Jarai' As-Saghir 3/25.

Doa 232

Sabdanya Rasulullah (SAW) yang bermaksud: "Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berjalan di bumi untuk menyampaikan kepadaku salam dari umatku"

Rujukan: An-Nasa'i, Al-Hakim 2/421. Al-Albani mentashihkannya di dalam Sahih An-Nasa'i 1/274.

Doa 233

Sabdanya Rasulullah (SAW) yang bermaksud: "Tidak ada orang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan kepadaku rohku hingga aku membalas salamnya"

Rujukan: Abu Dawud (no. 2041). Al-Albani menilaikannya baik (Hasan) di dalam Sahih Abu Dawud 1/383.